7 кроків успіху

Зміцнимо українську державність —відновимо духовну єдність країни!

 
 • Зупинимо війну та за допомогою світової спільноти повернемо мир у країну. Український народ — це всі, хто має український паспорт. Запровадимо нову ідеологічну політику, сприятимемо інтеграції вимушених переселенців та реінтеграції Донбасу. Поки йде війна системні зміни неможливі. Перший негайний крок - зупинимо військові дії та створимо стратегію розвитку держави, що передбачає повернення східних земель. Спроможемося реалізувати її за допомогою світової спільноти. Розробимо стратегію інтеграції та реінтеграції вимушених переселенців, відродження Донбасу. Розробимо та запровадимо нову ідеологічну політику, спрямовану на зміцнення єдності нашої країни.
   
 • Всебічно зміцнимо українську державність. Успішна країна — це сильна влада, що обрана безпосередньо громадами та оновлені збройні сили та правоохоронні органи. Другим кроком повинно стати відновлення та зміцнення української державності на всій території. Зробимо це через реформу усіх гілок влади: голови регіонів та судді обираються на місцях, кількість народних депутатів скорочуються, недоторканість суддів та депутатів обмежується. В силових структурах працюють професіонали, а їх діяльність контролюється громадами.
   
 • Сприяємо внутрішній інтеграції держави. Україна — це єдина держава в різноманітті культурних традицій різних історичних земель. Спільна історія, духовні цінності та прагнення кращого майбутнього повинні стати дороговказом до успішної країни. Третій крок — зміцнення єдності України. Законодавчо обмежимо протиставлення різних історичних областей одна одній. Всебічно сприятимемо розвитку їх історичних і культурних традицій як різних шляхів збереження й розвитку славної історії, спільної духовної спадщини. Об'єднаємо Україну навколо мрії про успішну країну для майбутніх поколінь.
   
 • Відродимо історичну спадщину України! Доблесне минуле — осереддя української ідентичності та запорука конкурентоспроможності на світовій арені. Піднімемо з руїн свідоцтво славного минулого України. Пам'ятки минулого, охайні старі міста та села дозволять українцям відчути себе спадкоємцями великої культури, зміцнять історичну пам'ять, підвищать самоповагу та інвестиційну привабливість нашої держави на світовій арені, збільшать її потенціал у глобальній конкуренції.  
   
 • Зміцнимо економіку шляхом розвитку внутрішньому ринку, малого та середнього бізнесу. Модернізація підприємств, енергоефективність та енергонезалежність, підтримка високотехнологічних галузей, “зеленої енергетики” дозволять створити нові робочі місця й підвищити стандарти життя. Одночасно з негайними кроками щодо відродження української духовності, зміцнимо економіку України. Визначимо та підтримаємо розвиток галузей-локомотивів економіки, зупинимо рейдерство. Всебічно сприяємо розвитку малого та середнього бізнесу, розширенню внутрішнього ринку, модернізації виробництва, підвищенню енергонезалежності. Це дозволить у 3 скоротити безробіття, збільшити кількість робочих місць на 10-15% та на 8-10% підняти вітчизняний ВВП.
   
 • Запропонуємо нові стандарти в освіті та медицині. Більша державна підтримка викладачів та лікарів підвищить престижність їх праці та сприяє формуванню нової генерації українців — свідомих та спроможних будувати успішне майбутнє. Шостий крок — відродження престижності праці тих, хто безпосередньо створює наше майбутнє. Гідність та любов до власної держави починається з пошани до вчителя та освіти, а розвиток нації не можливий без формування здорової генерації українців. Освіта повинна супроводжуватися патріотичним вихованням, пропагандою здорового способу життя.
   
 • Впровадимо багатовекторну зовнішню політику. Мораторій на вступ до воєнних блоків дозволить зняти напругу в протистоянні з світовими та регіональними лідерами. Розвиток країни не можливий без чіткої та мудрої зовнішньої політики. Сьомий крок спрямований на зміцнення міжнародного авторитету України, уникнення загострень, пов'язаних з використанням нашої держави в інтересах інших країн. Розробимо й впровадимо багатовекторні відносинах з США, Євросоюзом, Росією, Китаєм та регіональними лідерами глобального світу. Всебічно сприятимемо перетворенню України на самостійного суб'єкта міжнародних відносин.
Програма партії Маніфест