ПРАВОЗАХИСНА ПЛАТФОРМА «УСПІШНА ВАРТА»

ПРАВОЗАХИСНА ПЛАТФОРМА "УСПІШНА ВАРТА" – https://uspishna-varta.com/

Хто ми 

Всеукраїнське об'єднання «Успішна варта» - правозахисна платформа, яка об'єднує юристів, громадських діячів і волонтерів з метою захисту політичних і громадянських прав і свобод громадян України, а також надання підтримки людям і організаціям, які піддаються переслідуванню за свої політичні переконання. 

Згідно з даними соціологічних опитувань, понад 80% українських громадян впевнені, що події в Україні розвиваються неправильно. Найбільш активна і громадянськи відповідальна частина суспільства прагне змінити ситуацію. Ці люди і організації з альтернативною точкою зору стають об'єктом переслідування і придушення інакомислення. Как правозахисна платформа ми підтримуємо всіх, хто сьогодні готовий і має силу духу заступитися за права і свободи українських громадян. 

Нашою головною функцією є моніторинг порушень прав і свобод громадян в Україні та розголос для оперативної реакції і захисту постраждалих людей і організацій. Ми збираємо свідчення правопорушень для подальшої передачі цих фактів відповідальним органам влади України, а якщо реакція не буде - то світової громадськості і міжнародним організаціям. 

У своїй діяльності правозахисна платформа «Успішна варта» керується виключно принципами ненасильства, поваги до закону та міжнародних стандартів у сфері прав людини. Закон, життя людей і мир в державі - основоположні для нас. 

Ми розуміємо, що неможливо відразу змінити систему влади, але ми точно взмозі змінювати свідомість суспільства, пом'якшувати долю найактивніших громадян, інформувати міжнародну громадськість про ситуацію з правами людини в Україні. 

Всіх небайдужих закликаємо приєднатися до нашої платформи для спільної реалізації нашої місії: змінити суспільний клімат України, демонструючи і підтримуючи існування альтернативного погляду на стан речей і стверджуючи цінність людського життя і дотримання громадянських та політичних прав в державі. 

Правозахисна платформа «Успішна варта» створена з ініціативи та за підтримки українського політика і філантропа Олександра Клименка. 

Що ми робимо 

- Моніторинг порушень політичних прав і свобод: 

- Збір, систематизація та збереження відомостей про факти порушень політичних прав і свобод в Україні; 

- Забезпечення неупередженого інформування компетентних, в тому числі міжнародних, органів про випадки порушення прав людини. Підготовка висновків за фактами порушення прав людини та їх спрямування в національні та міжнародні інститути.

Створення єдиного інформаційного поля для українських правозахисників:

- Створення єдиної інформаційної платформи для координації правозахисників і осіб, чиї права порушені; 

- Постійне інформування про факти порушення політичних прав і свобод українську і міжнародну громадськість, в тому числі міжнародні організації.

Освітні програми та роз'яснювальна робота: 

- Організація і проведення освітніх семінарів, тренінгів, круглих столів, спрямованих на просування захисту політичних прав і свобод; 

- Видання інформаційних бюлетенів та посібників, спрямованих на висвітлення та популяризацію правозахисних ідей; 

- Роз'яснення основних політичних прав і свобод громадян через різні комунікаційні інструменти. 

Правова допомога особам, чиї права були порушені:

- Юридичне консультування громадян з питань політичних прав і свобод;

- Організація процесу надання правової допомоги особам, чиї права були порушені; контроль за дотриманням гарантій справедливого правосуддя. 

Як ми працюємо: 

У своїй діяльності Платформа «Успішна варта» дотримується наступних принципів: 

- Ненасильство: для боротьби з порушенням прав і свобод українців з боку чинного політичного режиму в Україні учасники платформи використовують виключно методи ненасильницького характеру в рамках правового поля; 

- Відкритість і гласність: учасники платформи відкриті для кожного, хто розділяє повагу до прав людини і громадянина і хоче домогтися від влади гарантій їх дотримання;
  
- Законність: в спільній роботі учасники Платформи дотримуються норм чинного законодавства України;

- Неупередженість та точність: при зборі та поширенні даних про порушення прав людини учасники Платформи зобов'язуються дотримуватися неупередженості від будь-яких політичних та ідеологічних поглядів і точності фіксації і відображення інформації.

Якщо ви зіткнулися з ПОРУШЕННЯМ СВОЇХ ПРАВ - ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО НАС 

Телефон гарячої лінії 0 800 204 004 (безкоштовно) 

Офіційна сторінка в Facebook https://www.facebook.com/UspishnaVarta/